NOVETATS/

NOVETATS

Disponible l'última actualització d'indicadors
Març 2023

Segona actualització de 2022.

Esta edició incorpora els indicadors acadèmiques corresponents al curs 2020/2021 i els de nou ingrés de grau del curs 2021/2022. El total d'indicadors actualisats és de 14 en les següents seccions:

Juliol 2022

Primera actualització de 2022.

Ampliem el període temporal dels indicadors econòmics fins a 2020 i s'inclou l'oferta acadèmica del curs 2021/2022. En total s'actualitzen 33 indicadors distribuïts en:

Diversos indicadors apareixen en diferents seccions, motiu pel qual la suma dels indicadors actualitzats per secció suma 33.

Decembre 2021

Segona actualització de 2021.

Ampliem el període temporal la informació corresponent a alumnat al curs 2019/2020. En total s'actualitzen 28 indicadors:

Dos indicadors apareixen en diferents seccions, motiu pel qual la suma dels indicadors actualitzats per secció suma 30.

Juliol 2021

Primera actualització de 2021.

Ampliem el període temporal dels indicadors econòmics fins a 2019 i s'inclou l'oferta acadèmica del curs 2020/2021. En total s'actualitzen 33 indicadors distribuïts en:

Dos indicadors apareixen en diferents seccions, motiu pel qual la suma dels indicadors actualitzats per secció suma 35.

Febrer 2021

Publiquem ara l'última actualització de 2020.

En aquesta actualització, com és habitual, ampliem el període temporal de la informació corresponent a alumnat en els seus diferents aspectes arribant al curs 2018/2019.

Així el nombre total d'indicadors actualitzats és de 27 i el seu desglossament per categories:

Octubre 2020

Aquesta actualització hauria d'haver-se realitzat durant el primer trimestre de 2020 però s'ha vist retardada per l'impacte de la COVID-19.

La principal novetat d'aquesta edició és l'ampliació del període temporal en els indicadors econòmics, arribant en la seua majoria a 2018. És per tant la font més actualitzada per a consultar indicadors econòmics de les cinc universitats públiques valencianes.

En l'edició s'han actualitzat 30 indicadors, per categories el nombre d'indicadors que han ampliat la seua informació són:

Novembre 2019

Aquesta última edició suposa l'actualització de la informació relativa als estudiants, de tal manera que s'ha ampliat el període en:

En total 28 indicadors que permeten portar la informació relativa a la docència fins al curs 2017/2018.

Abril 2019

En aquesta actualització s'ha inclòs l'oferta educativa de grau del curs 2018/2019 i a més ens ha permès afegir informació relativa a 40 indicadors corresponents a les seccions:

Després d'aquesta actualització les dades acadèmiques arriben fins al curs 2016/2017, les dades de producció científica i recursos humans fins a l'any 2017 i els economics fins 2016.

Com en totes les primeres actualitzacions de l'any s'ofereix una visió global del sistema universitari valencià a través de dades avançades que es mostren a la secció Sobre SIUVP i a les infografies inicials.

La informació recollida en la base de dades de SIUVP abasta des dels aspectes més purament acadèmics, com l’oferta i la demanda docent, fins les dades econòmiques més concretes sobre els recursos i resultats de l’activitat de cada universitat. Aquesta plataforma i la seua actualització periòdica demostren el compromís per la transparència de les 5 universitats públiques valencianes.

Es poden consultar les novetats de l'actualització de 2018 ací.

Es poden consultar les novetats de l'actualització de 2017 ací.

Es poden consultar les novetats de l'actualització de 2016 ací.

Universitat de València
Universidad Politécnica de Valencia
Universidad de Alicante
Universitat Jaume I
Universidad Miguel Hernández
Política de cookies